Serieproduktion

De mange automatiske processer vores veludbyggede maskinpark byder på, lader os tilbyde serieproduktion til konkurrencedygtige priser.

Mange af vores maskiner har meget korte omstillingsperioder, fordi de opererer med automatiske værktøjsskift. Det medfører, at vi kan producere sætvist, så samtlige underkomponenter i et færdigt produkt kan produceres samlet i én sekvens.

Det gør vores serieproduktion aldeles effektiv og er med til at holde prisen nede. Derudover lettes monteringsprocesserne samtidig med at samlekvaliteten hæves.

I forbindelse med vores serieproduktion kan vi desuden tilbyde montage af egne komplette emner og anlæg. Vi kan også kombinere med halvfabrikata fra
andre leverandører.

Serieproduktion som et samarbejde
Da vores serieproduktion ofte indebærer et længerevarende samarbejde med vores kunder, er netop denne type opgaver ét af vores hjertebørn. Vi hos SP Industry sigter nemlig mod at være mere end blot en leverandør, men i højere grad en sparringspartner i forbindelse med både design, proces og produktion.

Vi udvikler og optimerer derfor også konstant på vores processer med det mål at effektivisere og forbedre.

Ved at kombinere hinandens kernekompetencer er det vores erfaring, at slutresultatets kvalitet højnes markant. Dette holder både de samlede omkostninger nede, mindsker risikoen for fejl undervejs og letter den generelle kommunikation. Til fordel for både jer som virksomhed og os som sparringspartner.

Indhent tilbud