Fødevareindustrien

SP Industry leverer både delkomponenter og færdige løsninger til fødevareindustrien og har bred ekspertise indenfor bearbejdning af rustfrit stål.

Derudover har vi også forståelse for, at både design og processer skal være hygiejniske. Dette sikrer en høj produktionsstandard hos virksomheden og sørger for, at alle regler på området overholdes. Et godt og gennemtænkt design medfører også, at den påkrævede tid til rengøring i produktionsvirksomheden nedsættes, hvormed maskinens oppetid kan øges tilsvarende. Desuden sænkes samtidigt både vand- og energiforbruget.

Mangeårig erfaring som underleverandør til fødevareindustrien
I mange år har Danmark været hjemsted for en af verdens 3 største klynger for teknologi til fødevareindustrien. SP Industry er i kraft af vores brede erfaring på området én af de virksomheder, der bistår med både rådgivning om procesoptimering samt design og produktion af delkomponenter og totalløsninger.

Vi leverer elementer til fødevareindustrien, der kan anvendes til både forarbejdning, pakning og opbevaring af fødevarer og vi har den nødvendige godkendelse fra fødevarestyrelsen. Dermed kan vi imødegå de krav, der stilles til maskiner, som skal anvendes i fødevarerindustrien. Herunder blandt andet at sundhedsfarlige eller problematiske hjælpestoffer ikke kommer i berøring med de forskellige fødevarer og levnedsmidler.

Når I vælger SP Industry som samarbejdspartner, er I dermed garanteret en sikker og effektiv fødevareproduktion og fødevarehåndtering.

Indhent tilbud